Søk i feltet over

Bus 4

Certifikater

Kvalitetssikring og certificeringer

 

Gode rejseoplevelser handler om, at du har en behagelig oplevelse og kommer sikkert frem, hver gang du rejser med os. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre vores ydelser.

 

Tide Bus Danmark er ISO-certificeret. Det er din sikkerhed for, at vi lever op til en række internationale standarder for kvalitetssikring, miljø og arbejdsmiljø.

 

Kvalitetssikring – ISO 9001:2015

 

Vi har opnået certificering efter ISO 9001:2015-standarden. Det viser, at Tide Bus Danmark lever op til en række standarder for kvalitet i vores ydelser, og at virksomheden arbejder systematisk med at registrere og udbedre fejl og mangler.

 

Miljø – ISO 14001:2015

 

Transport er en af de største belastninger på miljøet i det moderne samfund. Vi har opnået ISO 14001:2015-certificering, fordi vi har implementeret en række miljøledelsessystemer, og fordi vi hele tiden arbejder med at mindske den negative påvirkning, som vores aktiviteter har på miljøet. 

 

Arbejdsmiljø – ISO 45001:2018

 

Medarbejdernes trivsel og sikkerhed er vigtig for os. Vi har opnået certificering efter ISO 45001:2018, som er en international standard for arbejdsmiljø. Det viser, at vi tager arbejdsmiljø og medarbejdernes sikkerhed alvorligt, og at virksomhedens medarbejdere og ledere overholder de gældende regler på området.

 

Trafiksikkerhed - ISO 39001:2012

 

Tide koncernen bestående af Tide Norge og Tide Bus Danmark ønsker at eliminere forekomsten af- og risikoen for dødsfald og alvorligt kvæstede i forbindelse med trafikuheld, og har derfor indført ISO 39001:2012 trafiksikkerhedsledelsessystemet for at bidrage til at forebygge alvorlige hændelser i trafikken.

 

Helbred – Miljø – Sikkerhed – Kvalitet

Tide Bus Danmark A/S udarbejder løbende såkaldte HMSK-rapporter. HMSK er en forkortelse af helbred, miljø, sikkerhed og kvalitet. Rapporterne viser forskellige nøgletal på disse områder.

 

Ved at udarbejde rapporterne og følge udviklingen sikrer vi i Tide Bus Danmark A/S, at vi hele tiden har fokus på at forbedre trafiksikkerheden, forbedre arbejdsmiljøet og mindske vores påvirkning på miljøet.