Søk i feltet over

Midttrafik

I 2016 startede Tide Bus Danmark kørslen med gasdrevne busser i Silkeborg. Kontrakten er den første, som vi har vundet i Midttrafiks område og den anden, der involverer kørsel med gasbusser. 

Driftskontorer i Midttrafiks område

Silkeborg

Adresse:     Bredhøjvej 19A, 8600  Silkeborg

Driftsleder:  Dorthe Mogensen

Mobil:         2075 4601