Søk i feltet over

Vi i Tide Bus Danmark A/S er stolte af at være en del af det som ofte fremmes som en af løsningerne på klimaændringerne, den kollektive transport.

Samtidig anerkender vi at vi har en lang vej at gå og et stort potentiale til både at reducere den negative, og øge den positive påvirkning af bæredygtighedsmålene.

Vi har derfor udarbejdet en bæredygtighedsstrategi hvor vi har afdækket de områder vi mener vi kan gøre størst forskel og sat mål og KPI`er for vores bæredygtighedsarbejde.

 

Alle FN´s bæredygtighedsmål er vigtige, og den største bæredygtighedsværdi ser vi når et tiltag for et mål også giver positive påvirkninger mod andre mål. Vi i Tide Bus Danmark A/S har udvalgt seks mål som vi vil have ekstra fokus på.

Det at flere vælger at rejse sammen kan bidrage til et reduceret CO2 -udslip, men har også andre positive effekter blandt andet reduceret støj og lokalt udslip gennem reduceret vejslitage fordrer naturligvis at bussen erstatter andre transportmidler.

 

Vores ambition: Reducere udledningen af drivhusgasser og udvikle bæredygtige mobilitetsløsninger.

En bus har naturligvis også udslip, og som en af Danmarks største aktører indenfor kollektiv transport har vi et stort potentiale i at reducere vores CO2 -udslip. Dette arbejder vi målrettet med, blandt andet ved at øge andelen af el-busser og ved at have fokus på optimering af køre-stil. Vi skal arbejde med at øge genbrugen af køretøjer og reservedele.

 

Områder som ambitionen særlig møder;

Nogle af vores mål indenfor denne ambition:

Mål 1: Vi skal reducere vores CO2 -udslip.

Mål 2: Vi skal tænke nyt, og enten alene eller gennem partnerskaber udvikle bæredygtige mobilitetsløsninger.

Mål 3: Vi skal benytte vores position, viden og ekspertise til at påvirke kunder, leverandører og samarbejdspartnere til at lægge vægt på bæredygtighed i bud, aktiviteter og valg.

 

"Den store trussel har indvirkning på alle de andre bæredygtighedsmål. Alle som lever på jorden påvirkes af klimaændringerne. I Tide kan vi lave konkrete tiltag for at stoppe klimaændringerne" (ansat, 2021).

 

Vores ambition: Flere skal rejse, trygt og enkelt, med kollektiv transport.

Det vigtigste bidrag fra den kollektive transport er når flest mulig benytter tilbuddet som erstatning for privatbil. Her må hver enkelt af os bidrage, og vi i Tide Bus Danmark A/S vil gøre vores for at sikre en tryg, god og behagelig rejse. Dette arbejder vi målrettet med, blandt andet ved at arbejde med trafiksikkerhed, både gennem ny teknologi og oplæring samt en servicerelateret kurs for vores medarbejdere.

 

Områder som ambitionen særlig retter sig mod;

Nogle af vores mål indenfor denne ambition:

Mål 1: Vi skal bidrage til at øge andelen af kollektivt rejsende år for år.

Mål 2: Vi skal arbejde for at være kundernes foretrukne leverandør - tilfredse kunder med de dygtigste medarbejdere.

Mål 3: Vi skal bidrage til en enkel og tryg kollektiv transport.

 

"Godt helbred og god livskvalitet er grundlæggende forudsætninger for hvordan du som medmenneske generelt kan bidrage til positiv udvikling i samfundet" (ansat, 2021).

 

Vores ambition: Være en attraktiv arbejdsplads, og arbejde mod et ansvarlig samfund.

At sikre trygge, udviklende og inkluderende arbejdsforhold er en selvfølge, men også et område vi i Tide Bus Danmark A/S kontinuerligt arbejder med at forbedre. Gennem samarbejde skal Tide Bus Danmark A/S bidrage til et bedre og mere bæredygtigt samfund, og vi arbejder målrettet med at øge fokus og viden om bæredygtighed også ved at involvere vores ansatte i bæredygtighedsarbejdet.

 

Områder som ambitionen særlig møder;

Nogle af vores mål indenfor denne ambition:

Mål 1: Vi skal være en foretrukken arbejdsgiver i branchen.

Mål 2: Vi skal være en ansvarlig arbejdsgiver.

Mål 3: Vi skal involvere ansatte i bæredygtighedsarbejdet i Tide Bus Danmark A/S.

 

"Mener reelt at samarbejde skaber fremgang" (Ansat, 2021).

 

 

Hvis du har lyst til at vide mere, kan du finde mere information i vores Års- og bærekraftsrapport 2021