Søk i feltet over

Kvalitetspolitik

Tide skal give den bedste kvalitet indenfor kollektive transporttjenester på markedet. Vi skal beskytte miljøet, samtidig med at vi passer på helbredet og sikkerheden for vore medarbejdere, leverandører og kunder. Vi skal til enhver tid sikre at vi opfylder, efterlever eller overgår kravene til vores virksomhed.

Trafiksikkerhed

 • Tide Bus Danmark skal ikke have ulykker med dræbte eller hårdt sårede i trafikken.
 • Tide Bus Danmark bidrager til tryghed på vejen for medarbejdere, passagerer og medtrafikanter hver dag ved hjælp af god kultur for trafiksikkerhed i alle deler af organisationen.

Arbejdsmiljø

 • Tide Bus Danmarks medarbejdere udfører sine opgaver på en tryg og ansvarsfuld måde så helbredsmæssige belastninger og skader undgås.
 • Fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø opfølges systematisk bl.a. gennem medarbejder- involvering og samarbejde med bedriftssundhedstjenesten, sikkerhedstjenesten og fagforeninger.

Miljø

 • Tide Bus Danmark skal bidrage til at reducere Co2- udslip og anden negativ påvirkning af miljøet fra selskabets aktivitet iht. bæredygtighedsmål og miljøstandarder.
 • Tide har som mål at have en kontinuerlig forbedring så vi til enhver tid opfylder eller overgår gældende miljøkrav.

Kvalitet

 • Effektiv og god drift med kvalitet i alle led ved
  • Optimale processer, rutiner og procedurer
  • Rigtig brug af styringssystem
  • Revisioner og interne revisioner som underbygger kontinuerlig fokus på efterlevelse og forbedring
  • Oplæring
 • Medindflydelse og brugerundersøgelser giver løbende input til forbedringer fra kunder og medarbejdere.