Søk i feltet over

Nyhed 

26-1-2018

 

Ledere og tillidsvalgte samarbejder omkring trivsel

 

Resultatet af MTU 2017 blev præsenteret for ledere og tillidsvalgte på et fællesmøde i Fjeldsted. Derefter lavede områdechefer, driftsledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i fællesskab planer for, hvordan fokus på trivsel bliver en dg tillidsvalgte fra alle dele af Tide Bus Danmark var samlet for at gennemgå resultaterne af MTU 2017.

 

Først var der en overordnet gennemgang og diskussion af undersøgelsen. Derefter fortsatte arbejdet med undersøgelsen i grupper, som bestod af områdechefer, driftsledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for hver afdeling.

  

Opgaven for hver enkelt gruppe var at diskutere resultaterne af deres lokale afdeling og derefter lave nogle konkrete planer for, hvordan der kommer mere fokus på trivsel i afdelingen. Handlingsplanerne vil fremover være et fast punkt på dagsordenen, når deltager igen mødes i de såkaldte Trekløver-møder. 

 

”Det er ikke medarbejderundersøgelsen i sig selv, som er vigtig. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen får først værdi i det øjeblik, at den fører til konkrete handlingsplaner, som sikrer en høj trivsel. Det er vigtigt for os, at medarbejdernes repræsentanter er involveret i den proces. Derfor samarbejder lederne fra hver afdeling sammen med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanterne om at lave konkrete tiltag som de i fællesskab sikre eksekvering af. Den konstruktion kalder vi for Trekløveret,” siger HR-chef Rikke Trads.

 

 

Nyhed

 

23-01-2018

Foto: Sydtrafik

Tide Bus Danmark vinder udbud af buskørsel for Sydtrafik i Trekantsområdet

 

Sydtrafik indgår kontrakt med Tide Bus Danmark om regional buskørsel i Vejle, Kolding og Fredericia.

 

Der er indgået kontrakt imellem Sydtrafik og Tide Bus Danmark om regional buskørsel i området omkring Vejle, Kolding og Fredericia.

 

Kontrakten er en del af Sydtrafiks 11. udbud, som trafikselskabet afviklede i slutningen af 2017. Udbuddet er delt op i tre pakker, hvoraf Tide Bus Danmark vinder pakke 1164, som omfatter regional buskørsel i Trekantsområdet.

 

Kontrakten omfatter kørsel med 25 driftsbusser og har en løbetid på 8 år. Tide Bus Danmark overtager kørslen d. 1. juli 2018.

 

”Vi er rigtigt glade for, at Sydtrafik har valgt at tildele kontrakten til Tide Bus Danmark. Vi har et langt og godt samarbejde med Sydtrafik, som vi glæder os til at fortsætte, ligesom vi ser frem til at give borgerne i området mange gode rejseoplevelser,” siger Steen Rügge, som er administrerende direktør i Tide Bus Danmark.

 

Tide Bus Danmark udfører i dag buskørsel for Sydtrafik i Haderslev, Fredericia og Kolding. Derudover kører Tide Bus Danmarks busser også på Fyn og i Midtjylland.   

 

For yderligere information kontakt:

Steen Rügge

Administrerende direktør, Tide Bus Danmark

50 89 85 88

 

Nyhed:

 

29-09-2017

Nye busser indsat i Middelfart

 

Borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd indviede i dag de nye Euro 6 busser, som Tide Bus Danmark indsætter i busdriften i byen. Med til indvielsen var også Carsten Hyldborg, som er administrerende direktør i FynBus, og Steen Rügge, som er administrerende direktør i Tide Bus Danmark. 

 

”I Tide Bus Danmark er vi rigtigt glade for, at vi har vundet udbuddet af buskørslen i Middelfart. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde, som vi har med FynBus og Middelfart Kommune, og ikke mindst til at sætte de nye busser i drift. Vi håber, at borgerne i Middelfart Kommune bliver glade for at køre med de nye busser, som er meget komfortable og miljøvenlige,” siger Steen Rügge.

 

De nye busser bliver indsat som en del af den nye kontrakt, som løber frem til 2023. 

 

Nyhed

 

29-08-2017

 

Tide Bus Danmarks chauffører kører togbus i Norge

Et job som buschauffør kan føre mange spændende udfordringer med sig. Hen over sommeren har en gruppe chauffører fra Tide Bus Danmark været i Norge for at køre togbus. Det var de, fordi vores norske moderselskab Tide Buss manglede et antal chauffører med kort varsel. Det var ikke nogen nem opgave, men alle vores chauffører klarede det flot. 

 

”Jeg tog afsted, fordi jeg synes, at det var spændende at komme derop og arbejde. Jeg kan godt lide at tage udfordringen op,” fortæller Jørgen Nielsen, som er chauffør hos Tide Bus Danmark. 

 

Hold øje med tidebus.dk og vores side på Linkedin, hvis du er interesseret i at arbejde for Tide Bus Danmark som buschauffør. 

 

 

Nyhed

 

18-8-2017

 

Tide Bus Danmarks datterselskab fortsætter kørsel med børn med særlige behov for Haderslev Kommune

Tryghed og forudsigelighed i hverdagen er afgørende for børn med særlige behov som eleverne på Louiseskolen i Haderslev. 

 

Skolebussen er en vigtig del af hverdagen for børnene på Louiseskolen, som er Haderslev Kommunes specialskole.

 

Eleverne på skolen har alle særlige behov, og det er derfor vigtigt for dem, at der er tryghed og forudsigelighed i hverdagen. Det gælder helt ned til, at det er den samme chauffør, som kører skolebussen hver dag, og at de sidder på de samme sæder i bussen.

 

Den form for skolebuskørsel stiller helt særlige krav til den operatør, som udfører kørslen, og derfor er Rutebilselskabet Haderslev – som er Tide Bus Danmarks datterselskab – både glad og stolt over at fortsætte med at køre skolebuskørsel med eleverne fra Louiseskolen for Haderslev Kommune.

 

”Vi er utroligt glade for, at Rutebilselskabet Haderslev vandt udbuddet i foråret, og at vi derfor kan fortsætte med at køre skolebuskørsel med eleverne fra Louiseskolen de næste otte år. Det er nogle helt særlige børn, og derfor er det også en opgave, som vi tager meget alvorligt,” siger Jakob Petersen, som er administrerende direktør i Rutebilselskabet Haderslev og økonomidirektør i Tide Bus Danmark.

 

Kørslen med eleverne fra Louiseskolen er en del af en større kontrakt, som Rutebilselskabet Haderslev indgik med Haderslev Kommune i foråret, efter at kørslen havde været i udbud. Kontrakten omfatter blandt andet også almindelige skolebuskørsel og kørsel med svage borgere herunder ældre.

 

Nyhed

7-8-2017

Tide Bus Danmarks datterselskab starter driften af kontrakt for Haderslev Kommune med nye minibusser

Rutebilselskabet Haderslev indsætter 12 nye Mercedes Sprinter minibusser i driften. Minibusserne skal indgå i den visiterede kørsel for Haderslev Kommune.

Ældre, børn med særlige behov og andre svage borgere i Haderslev Kommune kan se frem til fremover at køre med nye komfortable minibusser i den visiterede kørsel.

 

Rutebilselskabet Haderslev – som er Tide Bus Danmarks datterselskab – indsætter således 12 nye Mercedes Sprinter minibusser i den daglige drift, hvor Rutebilselskabet Haderslev blandt andet udfører visiteret kørsel for Haderslev Kommune og kørsel med elever til kommunens specialskole.

 

Indsættelsen af de nye busser sker i forbindelse med, at Rutebilselskabet Haderslev tidligere på året genvandt kontrakten på visiteret kørsel og skolekørsel for Haderslev Kommune.

 

”Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejder, som vi har med Haderslev Kommune. Kørsel med skolebørn og svage borgere er en helt særligt opgave, som vi tager meget alvorligt. Derfor er vi også glade for, at Haderslev Kommune har valgt at fortsætte samarbejdet med Rutebilselskabet Haderslev,” siger Jakob Petersen, som er administrerende direktør i Rutebilselskabet Haderslev og økonomidirektør i Tide Bus Danmark.

 

Borgerne vil kunne mærke, at der er tale om nye busser på flere måder. Der er mere plads i de nye busser, hvilket betyder at det er lettere for eksempelvis ældre borgere at komme ind og ud af busserne. Derudover er der installeret klimaanlæg, hvilket er med til at gøre turen mere komfortabel for passagererne. Busserne er leveret af Vejstruprød Busimport.

 

Den kontrakt som Rutebilselskabet Haderslev har indgået med Haderslev Kommune omfatter også almindelig skolebuskørsel.  I den forbindelse bliver der indsat 8 Iris Crossway-busser fra 2008, som Tide Bus Danmark ind til nu har anvendt til rutebuskørsel i Syd- og Sønderjylland.

 

Kent Arenstorff er chauffør hos Rutebilselskabet Haderslev. Han kan se frem til fremover at køre i en helt ny minibus.

 

Nyhed

2. august 2017

Kontraktstart i Kerteminde og Middelfart

Tide Bus Danmark startede 1. august 2017 driften af 10 kontraktbusser i Kerteminde. Samtidigt fortsætter driften i Middelfart på en ny kontrakt.

Fremover vil Tide Bus Danmark giver borgerne i Kerteminde på Fyn endnu flere gode rejseoplevelser. Den 1. august 2017 startede Tide Bus Danmark således driften af 10 kontraktbusser, som skal køre lokale ruter i Kerteminde.

 

Tide Bus Danmark vandt kontrakten på buskørsel i Kerteminde i FynBus’ udbud af buskørsel, som blev afviklet tidligere på året. Kontrakten løber frem til august 2023.

 

”Vi er glade for at udvide vores busdrift i Kerteminde og at fortsætte busdriften i Middelfart. Vi glæder os til at give borgerne i de to byer endnu flere gode rejseoplevelser,” siger den administrerende direktør i Tide Bus Danmark, Steen Rügge.

 

I alt 14 chauffører er blevet virksomhedsoverdraget til Tide Bus Danmark fra den operatør, som tidligere kørte busruterne.

 

”Den største omvæltning for mig er, at jeg har fået en hel masse nye kolleger. Men det skal nok gå,” siger Per Jørgensen, som er en af de buschauffører, som er blevet virksomhedsoverdraget fra den busoperatør, som tidligere kørte ruterne.

 

I samme udbud genvandt Tide Bus Danmark kontrakten på driften af flere lokale busruter i Middelfart. Driften af disse busser fortsætter således på den nye kontrakt.

 

Tide Bus Danmark udvider busdriften i Kerteminde med 10 kontraktbusser. Tide Bus Danmark har udført regional rutebuskørsel mellem de større byer på Fyn siden oktober 2016. På billedet ses den regionale bus, som kører imellem Odense og Kerteminde.

 

 

Kerteminde kontraktstart 2017

Nyhed

25 juli 2017

Tide Bus kører dig til Grøn Koncert

Vi sørger for, at du kommer trygt og sikkert frem til det, du skal, når du skal det. Det gælder også, når du skal til koncert. 

 

I år kører Tide Bus Danmark koncertgængerne til Grøn Koncert i Kolding og Esbjerg. I den forbindelse har vi medvirket i en lille reklamefilm, som er produceret for Sydtrafik. 

 

Du kan læsere mere om, hvordan du kan køre med vores busser til Grøn Koncert i Esbjerg d. 27. juli hos Sydtrafik her

 

God koncert til alle!

 

Nyhed

2. juni 2017

Tide Bus Danmarks datterselskab skriver kontrakt med Haderslev Kommune

Rutebilselskabet Haderslev, som er Tide Bus Danmarks datterselskab, har vundet udbuddet af personbefordring for Haderslev Kommune.

 

Kontrakten blev underskrevet af Jakob Petersen, som er økonomidirektør i Tide Bus Danmark og direktør i Rutebilselskabet Haderslev og H. P. Geil, som er borgmester i Haderslev Kommune, ved et arrangement på rådhuset i Haderslev.

 

Udbuddet omfatter blandt andet skolebuskørsel, kørsel med skoleelever med særlige behov og kørsel med svage borgere herunder kørsel med ældre til kommunens dagcentre. Derfor stiller kørslen nogle helt særlige krav til vognmanden, som udfører opgaven.

 

Rutebilselskabet Haderslev har et langt og godt samarbejde med Haderslev Kommune, og Rutebilselskabet Haderslev udfører allerede i dag størstedelen af den udbudte kørsel. Rutebilselskabet Haderslev har således genvundet en stor del af kørslen i udbuddet. 

 

Kontraktperioden er på otte år og løber fra d. 1. august 2017 til 31. juli 2025.

 

På billedet ses Jakob Petersen (th.), som er administrerende direktør i Rutebilselskabet Haderslev. Midt for ses H.P. Geil, som er borgmester i Haderslev Kommune. Tv. kommunaldirektør Willy Federsen, yderst tv. Majbritt Frødstrup, udbudskonsulent i Haderslev Kommune. 

 

Nyhed:

Ny organisation skal sikre indfrielse af vækstambition

Tide Bus Danmark ønsker at blive bedre rustet til at indfri vores vækstambitioner.

 

For at sikre, at der er sammenhæng mellem de strategiske beslutninger og den daglige drift, udvider vi den øverste ledelse i Danmark, så den fremover kommer til at bestå af administrerende direktør Steen Rügge, økonomidirektør Jakob Petersen, regionschef Henrik Andersen, regionschef Morten Holm, HR-chef Rikke Trads og teknisk chef Gert Højgaard.

 

Derudover styrker vi organisationen ved, at vi samler flere funktioner, således at vi opnår højere effektivitet og kvalitet, både internt og eksternt. Ændringerne frigiver også ledelsesressourcer, så vi dermed kommer tættere på den enkelte medarbejder og på vores kunder.

 

Den nye organisation implementeres løbende fra den 6. april 2017. Den nye organisation indeholder også nye funktioner, og derfor har Tide Bus Danmark opslået en del nye stillinger til besættelse snarest.

  

Læs mere om jobbet som driftsleder i Kolding her