Søk i feltet over

Whistleblowerordning

Du kan bruge whistleblower ordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der finder sted i Tide Bus.

Du kan benytte whistleblower ordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Tide Bus, herunder ulønnet praktikant, eller hvis du er samarbejdspartner inkl. underleverandør eller ansat hos en samarbejdspartner, som Tide Bus har et samarbejde med.

 

Tide Bus' whistleblowerordning - Mittvarsel

Hvilke forhold er omfattet af whistleblower ordningen?

  • Strafbare forhold
  • Overtrædelser af lovgivningen
  • Brud på virksomhedens etiske retningslinjer
  • Grove eller gentagne brud på Tide Bus værdier
  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
  • Seksuel chikane

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Om anonymitet og fortrolighed

Tide Bus' whistleblowerordning giver mulighed for med navn eller anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdende nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym, hvis der indberettes anonymt.

Kun de betroede sagsbehandlere i Tide Bus' whistleblowerenhed kan tilgå din indberetning.

Hvis du ikke bryder dig om at indberette direkte til Tide Bus, kan du alternativt foretage din indberetning til din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsvalgte.

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen er belyst tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

 

Når du indsender indberetningen, får du tildelt et brugernavn og password, som bliver sendt på SMS eller e-mail. Det er ikke muligt at spore dig efterfølgende. Brug gerne en privat e-mailadresse. Når du er tryg ved at Tide Bus behandler din indberetning på en god måde, kan du aftale et møde med din sagsbehandler.

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier via lov om beskyttelse af whistleblower nr. 1436 af 29. juni 2021. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1436