Søk i feltet over

Tide Bus Danmark er visionær busoperatør, som tager hensyn til mennesker og miljø i den måde, vi driver forretning på. 

 

Forretningsidé

Tide Bus skal være en rentabel, fremtidsrettet og førende udbyder af offentlig transport og rejser i Skandinavien.

 

Gennem vores værdier, professionel ledelse, kompetente medarbejdere, en effektiv drift og god service, skal vi skabe tilfredse kunder, medarbejdere samarbejdspartnere og ejere. 

 

 

Værdier

Vi arbejder ud fra en række værdier, som viser, hvordan vi gerne vil drive forretning.

 

Stolt - Jeg er stolt over det arbejde, som virksomheden og jeg gør for såvel den enkelte som for samfundet. 

 

Miljøbevidst - Jeg bidrager positivt til miljøet for eksempel igennem min kørselsadfærd og med genbrug. 

 

Ansvar - Jeg tager ansvar for at udføre mine opgaver bedst muligt for kunder, kolleger, virksomhedder og samfundet. 

 

Respekt - Jeg behandler kolleger, kunder og samarbejdspartnere med respekt. 

 

Trivsel - Jeg bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor man viser interesse for og bekymrer sig om sine kolleger.