Søk i feltet over

Ny organisation skal sikre indfrielse af vækstambition

Tide Bus Danmark ønsker at blive bedre rustet til at indfri vores vækstambitioner.

 

April 2017

 

For at sikre, at der er sammenhæng mellem de strategiske beslutninger og den daglige drift, udvider vi den øverste ledelse i Danmark, så den fremover kommer til at bestå af administrerende direktør Steen Rügge, økonomidirektør Jakob Petersen, regionschef Henrik Andersen, regionschef Morten Holm, HR-chef Rikke Trads og teknisk chef Gert Højgaard.

 

Derudover styrker vi organisationen ved, at vi samler flere funktioner, således at vi opnår højere effektivitet og kvalitet, både internt og eksternt. Ændringerne frigiver også ledelsesressourcer, så vi dermed kommer tættere på den enkelte medarbejder og på vores kunder.

 

Den nye organisation implementeres løbende fra den 6. april 2017. Den nye organisation indeholder også nye funktioner, og derfor har Tide Bus Danmark opslået en del nye stillinger til besættelse snarest.

 

Læs mere om jobbet som områdechef i Kolding her

 

Læs mere om jobbet som områdechef i Ejby her

 

Læs mere om jobbet som værkstedschef her

 

Læs mere om jobbet som driftsplanlægger her

 

Læs mere om jobbet som driftsleder i Kolding eller Haderslev her

Flemming Jensen går på pension 

31.januar var det den sidste formelle arbejdsdag for Flemming Jensen som administrerende direktør i Tide Bus Danmark.

Januar 2017

 

Flemming har været en del af Tide siden september 2010, og har i de syv år han har været ansat i selskabet sat solide spor.

 

»Da Flemming kom til selskabet havde selskabet økonomiske udfordringer, under Flemmings ledelsen fik man vendt den negative trend, så man fik en positiv indtjening for hele den danske virksomhed. I den tid Flemming var i Tide Bus Danmark vandt man kontrakterne i Fredericia, Kolding, Silkeborg, og koncernens største kontrakt nogensinde - regionalbusserne på Fyn. Flemming var en dygtig direktør, og blev anderkendt også udenfor Tide, blandt andet for sit arbejde med trekløveret (Trepartssamarbejdet), som har vært vigtig for Tides udvikling i Danmark. Jeg vil takke Flemming for en flot indsats i alle årende han har været her,« siger koncernchef Roger Harkestad.

 

Sådan slutter de fine ord på vejen fra koncernchefen og vi ønsker ham held og lykke med den nye hverdag som pensionist.

 

COO Stein Jakobsen vil fungere som administrerende direktør indtil den nyansatte administrerende direktør i Tide Bus Danmark Sten Rügge kan tiltræde.

Tide Bus skal køre regionalbusser på Fyn og Langeland

Tide Bus Danmark A/S har nu underskrevet kontrakten på de næste års regionale buskørsel på Fyn og Langeland. Passagererne kan derfor opleve helt nye miljøvenlige busser fra 17. oktober, når kontrakten starter.


Januar 2016

 

Mandag eftermiddag underskrev Tide Bus Danmark A/S’ direktør Flemming Jensen og FynBus’ direktør Carsten Hyldborg en kontrakt, der potentielt er på hele 2,5 milliarder kroner.

 

Det var nemlig Tide Bus, der gav det bedste bud på de næste års regionale buskørsel.

 

Kontrakten løber indtil december 2024, men kan forlænges med 2 gange 2 år, hvis FynBus ønsker det.

 

Kontrakten omfatter fra starten 100 busser, men vil fra august 2018 udvides med 16 busser, da en del af den regionale kørsel, der i dag udføres under andre kontrakter, bliver en del af den samlede regionale kontrakt. Det drejer sig om kontrakter vedr. Langeland og Assens.

 

De nye busser vil alle være dieselbusser, der lever op til den meget miljøvenlige Euro 6-norm, som betyder en markant reduktion af NOX og partikler i udstødningen.
Kontrakten indeholder desuden optioner på yderligere 18 busser.

 

Hvis hele kontraktperioden med alle optioner, inkl. 2 gange 2 års forlængelse, udnyttes, vil den samlede kontraktsum være på ca. 2.490.000.000 kroner.

 

Tide Bus er allerede kendt på Fyn, da de indtil 13. december 2015 har stået for bybuskørslen i Odense. Tide Bus kører desuden de lokale ruter i Middelfart, Assens og Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

Tide Bus Danmark A/S overtager kontrakten fra Arriva Danmark A/S, der udfører den regionale buskørsel i dag.

Tide Bus Danmark A/S vandt kontrakten om kørsel af Silkeborg bybusser

Medio december blev vi informeret om, at vi er blevet tildelt Silkeborg Bybusser af Midttrafik.
Det er Tide Bus Danmarks første kontrakt i Midttrafiks område.

Kontrakten løber over 10 år med mulighed for yderligere 2 års option og omfatter kørsel med 17 kontraktbusser, som kører på gas.
Ud over disse gasbusser har tide Bus Danmark også gasbusser kørende i Fredericia by.


Kontrakten i Silkeborg starter sidst i juni 2016.