Søk i feltet over

HMSK og Certificering

Helbred – Miljø – Sikkerhed - Kvalitet

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, og der pågår løbende dialoger omkring arbejdsmiljøet lokalt i arbejdsmiljøgrupperne og for virksomheden som helhed i arbejdsmiljøudvalget.
Udarbejdelsen af vagtplaner, turnusløsninger og andre forhold, som berører den enkelte medarbejder, udarbejdes i samarbejde med de tillidsvalgte.
Vi har fokus på miljøvenlig kørestil, og bl.a. gennem EU-Efteruddannelseskurser vejledes vore chauffører i at køre miljøvenligt.

Certificering

Arbejdsmiljøcertificering OHSAS 18001

Tide Bus Danmark A/S er certificeret i henhold til OHSAS 18001:2007. En arbejdsmiljøcertificering er et bevis på, at arbejdsmiljøet og medarbejdernes sikkerhed tages alvorligt i hele organisationen og at selskabets medarbejdere og ledere optræder i henhold til love, retningslinjer, aftaler, krav i kontrakter samt egne standarder.


Miljøcertificering ISO 14001

Som et naturligt led i den fortsatte fokus på miljøet har Tide Bus Danmark A/S opnået miljøcerificering efter 14001:2004. Certificeringen er et bevis på, at virksomhedens miljøledelsessystem er implementeret.


Kvalitetscertificering ISO 9001

Tide Bus Danmark A/S er certificeret i henhold til ISO 9001:2008 standarden.
Tide Bus Danmark A/S har et kvalitetssystem, som giver Tide Bus Danmark A/S’ kunder sikkerhed for, at interne såvel som eksterne kvalitetskrav opfyldes i henhold til certificeringen, samt at der sker en kontinuerlig forbedring af den leverede kvalitet, der ydes.